Compagnie C86 verlengd

Vanavond compagnie C86 kunnen verlengen met veel, voornamelijk buitenlandse, kapiteins.

https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec86

In deze compagnie ook Christiaan van Nassau-Dillenburgh, de laatste vorst van Dillenburgh.
OpWikipedia staat de volgende informatie over hem:

In maart 1708 trad hij als kapitein in Nederlandse dienst. Hij werd in 1711 kolonel en streed in de Spaanse Successieoorlog tegen de Fransen. Na de Vrede van Utrecht keerde hij terug naar Duitsland, waar hij meestal te Hadamar resideerde en na de dood van zijn broer Willem II de regering van het vorstendom Nassau-Dillenburg op zich nam. In 1725 huwde hij Isabella Charlotte van Nassau-Dietz, een dochter van stadhouder Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz. De verbintenis bleef kinderloos.