Compagnie C45 verlengd tot de Franse tijd.

Vandaag gelukt om compagnie C45 verlengen tot de Franse tijd.

zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec45

Hieron o.a. de latere kolonel Fecco Dominicus van Sytzama.

Portret van Fecco Dominicus van Sytzama (1693-1755)
(door Bernardus Accama, Fries Museum)