Compagnie C35 verlengd en C98 en C99 aangemaakt

Compagnie C35 vanavond verlengd met vier kapiteins, met:

  1. Gerlacus Wubbena, van hem weten we nog heel weinig…
  2. Ulbe Hessel van Aylva, waarvan niet eerder bekend was dat hij kapitein is geweest!
  3. Gerrolt Nicolaas van Heemstra, die bij heel veel veldslagen aanwezig was.
  4. Onno Boldewijn du Tour, die in 1711 bij de Friese stadhouder Johan Willem Friso, toen die bij Moerdijk verdronk.

Verder C98 en C99 aangemaakt.

C98, vanaf <1689 tot >1716, moet o.a. Pieter Ernst van Harinxma uit Waaxens (O.D).
https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec98 

C99, vanaf <1673 tot 1693, met o.a. Gerardus Hixenius uit Witmarsum, de latere eigenaar van Hottinga State te Wommels.
https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec99