Compagnie C19 met vier kapiteins verlengd.

Vandaag compagnie C19, met o.a. kolonel Schelte van Aysma, met vier kapiteins verlengd.

zie: https://www.frieseregimenten.nl/compagnieen/stamboek-van-het-friese-regiment#compagniec19

 

Als ‘nieuwe’ kapitein o.a. kolonel Sjuck Aebinga van Humalda (1671-1738), de getrouwd was met Wiskea Margaretha van Hania. Later werd hij ook Gouverneur van Coevorden en onderhorige forten.

In de collectie van het Fries Museum is nog een vork met hun wapens erin gegraveerd en het jaartal 1709.

zilveren vork uit 1709 met wapens van Sjuck Aebinga van Humalda (1671-1738) en zijn vrouw Wiskea Margaretha van Hania (1676-1734).
(Fries Museum)